Chương Trình Tháng Hoa 2024

ĐỨC MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA RƯỢU MỚI
(x. Ga 2, 1-11)

Lễ Khai Mạc Tháng Hoa, Chúa Nhật 5/5/24
– 9.30am: Rước kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà thờ
– 10.00am: Thánh lễ Chúa Nhật như thường lệ

Hành Hương Kính Đức Mẹ lúc 2.30pm trong 4 Thứ Bảy của Tháng 5
Qua 4 chủ đề với với sự cộng tác của các xóm giáo và Cộng đoàn trong việc đọc kinh & lần chuỗi Mân Côi
– Thứ Bảy 4/5: Đức Maria – Người Nữ Trước Nỗi Khổ Đau Của Nhân Loại
– Thứ Bảy 11/5: Đức Maria – Người Nữ Của Sự Tín Thác
– Thứ Bảy 18/5: Đức Maria – Người Nữ Của Lòng Chúa Thương Xót
– Thứ Bảy 25/5: Đức Maria – Người Nữ Của Rượu Mới

Lễ Bế Mạc Tháng Hoa, Thứ Bảy 25/5/24
– 2.30pm: Múa dâng hoa
– 3.00pm: Giờ Hành Hương
– 3.30pm: Thánh Lễ Bế Mạc

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *