CHƯƠNG TRÌNH THÁNG HOA 2022

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG HOA 2022
NGÀN HOA DÂNG MẸ

CHÚA NHẬT 1/5
10.00am: Rước kiệu, Dâng hoa & Thánh lễ Khai mạc

TỪ THỨ HAI 2/5 ĐẾN THỨ SÁU 6/5
7.00pm: Giờ Tôn Vương do các xóm giáo và đoàn thể phụ trách
(Lưu ý: Không có Thánh Lễ 10.00am ngày thường trong tuần này)

THỨ BẢY 7/5
3.00pm: Giờ Tôn Vương qua Mầu Nhiệm Vui

THỨ BẢY 14/5
1.00pm: Chương trình Hướng Về Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV & Kỷ niệm 105 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima
Lần Chuỗi Mân Côi, Rước kiệu, Dâng hoa, Thuyết giảng, Hoạt cảnh
Thánh lễ Đại trào do Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long chủ tế

THỨ BẢY 21/5
3.00pm: Giờ Tôn Vương qua Mầu Nhiệm Sáng

THỨ BẢY 28/5
3.00pm: Giờ Tôn Vương qua Mầu Nhiệm Mừng

CHÚA NHẬT 29/5
10.00am: Rước kiệu, Dâng hoa & Thánh lễ Bế mạc

——–

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
225 Hutton Road, Keysborough, VIC 3173

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.