Chương Trình Tết Quý Mão 2023

Thánh Lễ Giao Thừa
Thứ Bảy 21/1/23 lúc 9.00pm
– Hái lộc xuân trong Thánh lễ
– Đốt pháo & múa lân sau Thánh lễ

Thánh Lễ Minh Niên Mồng Một Tết
Cầu bình an cho năm mới
Chúa Nhật 22/1/23 lúc 11.00am
Lưu ý: Không có Thánh lễ 12.30pm & 5.00pm
– Chúc Tết và biếu quà xuân cho các vị cao niên
– Đốt pháo & múa lân sau Thánh lễ
– Hội Chợ Xuân với Nhóm Giới Trẻ

Thánh Lễ Mồng Hai Tết
Kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ
Thứ Hai 23/1/23 lúc 7.00pm
Thánh lễ ngoài trời tại Tường Tưởng Niệm

Thánh Lễ Mồng Ba Tết
Thánh hóa công ăn việc làm
Thứ Ba 24/1/23 lúc 7.00pm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *