Chương Trình Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Thánh Lễ Giao Thừa
Thứ Sáu 9/2/24 lúc 9.00pm
– Hái lộc xuân, đốt pháo & múa lân sau Thánh lễ
– Hội Chợ Xuân với Thiếu Nhi Thánh Thể

Thánh Lễ Minh Niên Mồng Một Tết
Cầu bình an cho năm mới
Thứ Bảy 10/2/24 lúc 11.00am
– Chúc Tết và biếu quà xuân cho các vị cao niên
– Đốt pháo & múa lân sau Thánh lễ
– Hội Chợ Xuân với Thiếu Nhi Thánh Thể
Lưu ý: Không có Thánh lễ 7.00pm như thường lệ

Thánh Lễ Mồng Hai Tết
Kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ
Chúa Nhật 11/2/24 lúc 10.00am
Thánh lễ ngoài trời tại Tường Tưởng Niệm
Lưu ý: Không có Thánh lễ 12.30pm & 5.00pm

Thánh Lễ Mồng Ba Tết
Thánh hóa công ăn việc làm
Thứ Hai 12/2/24 lúc 7.00pm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *