Chương Trình Tang Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Antôn Phạm Xuân Tạo

Địa điểm: Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, 225 Hutton Road, Keysborough, VIC 3173
Thời gian: Thứ Sáu 20/1/2023

Chương trình
– 6.30pm: Chầu Thánh Thể
– 7.00pm: Giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót
– 7.30pm: Thánh lễ Cầu nguyện và Tiễn biệt linh mục Antôn Phạm Xuân Tạo

Chương trình được tổ chức bởi Ban Điều Hành Cộng Đồng CGVN TGP Melbourne và Hội Ái Hữu Nghệ-Tĩnh-Bình TGP Melbourne. Kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn.

Nguyện xin Đức Kitô, là Đấng làm vinh quang hàng tư tế thánh, thương đón nhận người tôi tớ khôn ngoan và trung thành của Ngài vào chung hưởng niềm vui vĩnh cữu nơi Thành Thánh Giêrusalem Thiên Quốc.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *