Chương trình Mùa Chay & Phục Sinh 2023

Tĩnh Tâm Mùa Chay
7.00pm Thứ Ba 28/3 và Thứ Tư 29/3/23 do cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn.

Hòa Giải Mùa Chay
7.00pm Thứ Năm 30/3/23

Cầu Nguyện Taize
8.30pm Thứ Bảy 1/4/23

Tam Nhật Thánh & Phục Sinh 

Thứ Năm Tuần Thánh 6/4/23
7.30pm: Thánh Lễ Tiệc Ly

Thứ Sáu Tuần Thánh 7/4/23
10.00am: Đàng Thánh Giá
3.00pm: Suy Tôn Thánh Giá

Thứ Bảy Tuần Thánh 8/2/23
10.00am: Suy Gẫm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ
8.00pm: Lễ Vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh 9/4/23
Chỉ có một Thánh lễ lúc 11.00am. Không có lễ 12.30pm và 5.00pm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *