Chương trình Lễ bổn mạng Ban Lễ Sinh Đaminh Saviô

Tĩnh tâm: Tại Hội trường cha San vào Thứ Bảy 3/6/23 từ 4.30pm đến 8.30pm.
Lễ Bổn mạng: Tập trung tại Hội trường cha San, Thứ Bảy 10/6/23 bắt đầu lúc 2.30pm và kết thúc lúc 9.00pm.

Xin Quý phụ huynh lưu ý đưa đón con tham dự đúng giờ. Chân thành cảm ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *