CHƯƠNG TRÌNH “HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG IV”, 1.00PM | 14/5/2022

Để chuẩn bị tinh thần cho ông bà anh chị em giáo dân gần xa về Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV năm 2023, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ tổ chức ngày Hướng Về Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV và mừng kỷ niệm 105 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào lúc 1.00pm Thứ Bảy ngày 14/5/2022 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Chương trình như sau:

– 1.00pm: Tập trung
– 1.20pm: Hoạt cảnh Đức Mẹ Fatima
– 1.55pm: Dâng hoa
– 2.05pm: Rước kiệu
– 2.30pm: Thánh lễ đại trào do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, OFM Conv chủ tế
– 3.50pm: Nghỉ giải lao
– 4.00pm: Thuyết giảng của Lm Antôn Nguyễn Thế Nhân, SSS
– 5.15pm: Kết thúc

Lưu ý: Vì để phù hợp với công việc mục vụ của Đức Cha và quý cha nên chương trình đã có sự thay đổi so với trước đây. Xin ông bà anh chị em thông cảm cho Ban Tổ Chức.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.