CHƯƠNG TRÌNH “ĐỨC MẸ LA VANG THÁNH DU” 1-9/5/2021

THỨ BẢY 1/5/2021
Lần Chuỗi Mân Côi lúc 5.00pm
Rước kiệu, Dâng hoa & Thánh lễ Khai mạc lúc 5.30pm

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ NĂM (3-6/5/2021)
Giờ Tôn vương lúc 7.00pm

THỨ SÁU 7/5/2021
Đêm Ca nguyện “Bên Mẹ Ca Vang” lúc 7.00pm

THỨ BẢY 8/5/2021
Giờ Tôn vương qua Mầu nhiệm Vui lúc 3.00pm

CHÚA NHẬT 9/5/2021
Thánh lễ lúc 10.00am
Mừng Mother’s Day & Tiễn đưa Mẹ sau Thánh lễ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *