Chương Trình Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, Thứ Tư 2/11/22

Gửi hình ảnh tưởng nhớ người thân:
Để tưởng nhớ đến những người đã qua đời, Ban Truyền Thông sẽ đưa lên Facebook và trang mạng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang những hình ảnh của những người đã qua đời. Vậy những gia đình nào muốn, xin vui lòng gửi hình ảnh người thân đã qua đời của mình cho Ban Truyền Thông, hạn chót Chúa Nhật ngày 30/10/22. Lưu ý: Những gia đình nào đã gửi hình cho Ban Truyền Thông những năm trước xin vui lòng không gửi lại.

Cách gởi: Gởi trực tiếp hoặc gởi qua email: ttlavang225@gmail.com

—————

Thánh lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời:
Thánh lễ ngoài trời tại Tường Tưởng Niệm lúc 7.00pm Thứ Tư 2/11/22. Sau Thánh lễ sẽ có đốt nến để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *