CHƯƠNG TRÌNH BÁNH CHƯNG VÀ HOA XUÂN MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021

CHƯƠNG TRÌNH BÁNH CHƯNG 

Cộng đoàn được thử bánh chưng sau các Thánh lễ 10.00am và 5.00pm Chúa Nhật ngày 3/1/2021.

– Đặt bánh chưng bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 3/1/2021
– Gói bánh chưng vào các ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật: 30-31 tháng 1 và 6-7 tháng 2 năm 2021
– Hạn chót đặt bánh: Thứ Năm ngày 28/1/2021
– Giao bánh các ngày: 1,7,8,9,10 tháng 2 năm 2021

====================

HOA XUÂN MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021

Ban Gây Quỹ Cộng đoàn bắt đầu bán hoa xuân kể từ Thứ Bảy ngày 30/1/2021. Kính mời Cộng đoàn hưởng ứng. Nếu ai muốn đặt trước xin liên lạc chị Kim Trang qua số điện thoại: 0403 184 537.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *