CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI ỦNG HỘ NẠN NHÂN COVID TẠI VIỆT NAM

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi ông bà anh chị em trong và ngoài nước ủng hộ nạn nhân bệnh dịch Covid tại Việt Nam. Vậy con tha thiết kêu gọi ông bà anh chị em giáo dân gần xa cùng hướng về quê hương Việt Nam và thể hiện tình tương thân tương ái đối với đồng bào Việt Nam, những nạn nhân bệnh dịch Covid bằng việc hy sinh tiết kiệm và quảng đại đóng góp cho quỹ bác ái. Để đóng góp, mọi người có thể chuyển tiền mặt trực tiếp cho Cha Tuyên úy Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang hoặc chuyển vào trương mục tài khoản:

Ngân hàng NAB
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
BSB: 083-347; Account No: 529783746

Link Youtube

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *