CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY

Tổng Giáo Phận Melbourne mời gọi ông bà anh chị em sống và thể hiện tinh thần Mùa Chay bằng việc tiết kiệm và quảng đại sẻ chia với người nghèo. Nếu ông bà anh chị em nào đã tiết kiệm để dành cho chương trình này mà chưa mang đến Nhà thờ thì xin vui lòng mang đến Trung tâm. Thứ Hai ngày 19 tháng 4 tổng số tiền quyên góp được sẽ được chuyển đến Caritas của Tổng Giáo Phận.

Chương Trình Bác Ái Mùa Chay (Project Compassion) do Caritas Australia tổ chức, mọi chi tiết xin quý ông bà anh chị em theo dõi tại website: https://lent.caritas.org.au/ 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *