CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH

– Xin Cộng đoàn chung tay cộng tác với Chính phủ trong việc phòng chống bệnh dịch bằng việc tuân thủ các luật phòng chống dịch do Chính phủ đưa ra.

– Trong những ngày hard lockdown này xin quý vị đừng tự ý đến Nhà thờ Trung tâm nếu không có sự đồng ý của cha Tuyên úy Trung tâm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *