CHÚC MỪNG TÂN CHỨC PHÓ TẾ

Chúc mừng hai Tân Chức Phó tế dòng Chúa Cứu Thế, thầy: Antôn Nguyễn Văn Nam C.Ss.R. và Hendrikus Talu Leba C.Ss.R. Nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp và Các Thánh trong dòng luôn đồng hành và nâng đỡ các thầy trên hành trình mới.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *