CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG XÓM GIÁO SIMON HÒA

Chúc mừng lễ bổn mạng Xóm giáo Simon Hòa. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên từng thành viên xóm giáo. Kính chúc quý vị luôn biết noi gương Thánh bổn mạng can đảm sống chứng ta đức tin.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *