CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG XÓM GIÁO ĐAMINH ĐẠT

Nhân Lễ Thánh Tử Đạo Đaminh Đinh Văn Đạt 18/7, xin chúc mừng ông bà anh chị em Xóm giáo Đaminh Đạt. Nguyện xin Thiên Chúa, và Thánh Quan Thầy ban cho quý vị thật nhiều hồng ân Chúa và ban cho quý vị ơn can đảm để sống chứng tá đức tin Kitô giáo cho mọi người.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *