CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG LEGIO VÀ XÓM GIÁO ĐAMINH UÝ

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG LEGIO

Nhân mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12, chúc mừng ông bà anh chị em hội viên Legio. Nguyện xin Mẹ Maria hằng bảo trợ và hướng dẫn quý vị luôn sống thánh thiện như Mẹ.

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG XÓM GIÁO ĐAMINH UÝ

Chúc mừng lễ bổn mạng Xóm giáo Đaminh Úy. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên từng thành viên xóm giáo. Kính chúc quý vị luôn biết noi gương Thánh bổn mạng can đảm sống chứng tá đức tin.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *