CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH LINH VÀ TÂN BAN ĐIỀU HÀNH

Nhân ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – lễ bổn mạng anh chị em Ca đoàn Thánh Linh, thay mặt Cộng đoàn xin chúc mừng Ca đoàn. Nguyện xin Chúa Thánh Linh đổ đầy tâm hồn anh chị em lòng nhiệt huyết, niềm vui và hạnh phúc trong phục vụ. Nhân dịp này Ca đoàn Thánh Linh xin ra mắt Cộng đoàn Tân Ban Điều Hành mới nhiệm kỳ 2022-2025.

– Đoàn trưởng: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Mai Loan
– Đặc trách Thư ký và Ngoại vụ: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Phương
– Đặc trách Thủ quỹ: Chị Têrêsa Đỗ Thị Phương Tâm
– Đặc trách Phụng vụ: Chị Maria Lương Thu Huyền
– Đặc trách Nội vụ: Chị Maria Phạm Thị Thanh Hà

Liên lạc:
Chị Têrêsa Nguyễn Thị Mai Loan
E: longmith1@y7mail.com
P: 0422 656 587

Xin chúc mừng quý chị, nguyện xin Ngôi Ba Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ quý chị luôn mãi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.