Chúc mừng, Cảm ơn và Cầu nguyện

Mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cũng là ngày khởi đầu công việc của Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2023-2025. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và trợ lực, để quý anh chị có đủ sức gánh vác công việc chung của Cộng đoàn trong thời gian tới. Cũng xin chân thành cảm ơn đến quý anh chị trong nhiệm kỳ 2021-2023, quý anh chị đã hy sinh gánh vác các trách nhiệm khác nhau trong Cộng đoàn trong suốt thời gian qua, xin chân thành biết ơn và nguyện xin Chúa thánh hóa mọi việc và ân thưởng xứng đáng.

Danh sách thành viên Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2023-2025 xin xem tại đây.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *