Chúc mừng bổn mạng Xóm giáo Philiphê Minh

Ngày 3/7 là lễ kính Thánh Tử Đạo Philiphê Phan Văn Minh và cũng là bổn mạng của Xóm giáo Philiphê Minh. Cùng với Cộng đoàn, hai Cha Tuyên Úy mừng lễ và cầu nguyện cho anh chị em và gia đình luôn sống chứng tá tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay, như thánh bổn mạng mà xóm giáo đã chọn và học bước theo ngài.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *