Chúc mừng bổn mạng Xóm giáo Micae Hy

Cộng đoàn chúc mừng lễ bổn mạng đến anh chị em và các gia đình thuộc Xóm giáo Micae Hy. Nguyện xin tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa ban tràn đầy trên cuộc đời của từng thành viên xóm giáo, hầu mỗi người thực sự là những chứng tá Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô cho tha nhân như chính Thánh Tử Đạo Micae Hy đã sống. Chúc anh chị em Xóm giáo Micae Hy khỏe mạnh và thánh đức.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *