Chúc mừng bổn mạng Xóm giáo Đaminh Uý

Nhân ngày bổn mạng Xóm Giáo Thánh Đaminh Úy, hai Cha Tuyên úy cùng với Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện tạ ơn Chúa với xóm giáo, và chúc mừng anh chị em thành viên trong xóm giáo được sống với một đức tin vững mạnh, và tinh thần phục vụ khiêm nhường cùng với lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu như thánh bổn mạng Đaminh Úy đã sống chứng tá trong suốt cuộc đời của ngài. Cảm ơn tinh thần sinh hoạt và cộng tác của anh chị em trong xóm giáo với Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *