Chúc mừng bổn mạng Xóm giáo Đaminh Đạt

Nhân dịp bổn mạng Xóm giáo Đaminh Đạt, hai Cha Tuyên úy cùng với Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện hiệp thông tạ ơn Chúa với xóm giáo, và chúc mừng từng thành viên trong xóm giáo luôn sống với một đức tin vững mạnh, kiên trì trung kiên theo Chúa như thánh bổn mạng. Chân thành cảm ơn tinh thần sinh hoạt và cộng tác của anh chị em trong xóm giáo với Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *