Chúc mừng bổn mạng Nhóm Thừa Tác Viên Lời Chúa và Ca Đoàn Têrêsa

Chúc mừng bổn mạng Nhóm Thừa Tác Viên Lời Chúa 30/9

Ngày 30/9 lễ Thánh Giêrônimô, xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý anh chị em nhóm Thừa Tác Viên Lời Chúa nhân lễ bổn mạng. Nguyện xin thánh quan thầy ban cho quý vị nhiệt huyết trong phục vụ và lòng yêu mến Lời Chúa, ngõ hầu quý anh chị em trở thành các vị chứng nhân giữa đời.

===================

Chúc mừng bổn mạng Ca Đoàn Têrêsa 1/10

Ngày 01/10 lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh mà Ca đoàn Têrêsa nhận làm bổn mạng. Qua lời chuyển cầu của thánh nữ, nguyện xin Chúa ban cho từng thành viên trong Ca đoàn Têrêsa biết noi gương thánh quan thầy, luôn biết dùng lời ca tiếng hát của mình để phụng sự Chúa và phục vụ Cộng đoàn trong khiêm nhường, đơn sơ nhỏ bé.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *