Chúc mừng bổn mạng Legio Maria Tôma Thiện

Nhân Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12, Cộng đoàn xin gửi lời chúc mừng bổn mạng đến quý anh chị trong hội Legio Maria Tôma Thiện. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban nhiều hồng ân xuống trên quý anh chị và gia đình trên bước đường phục vụ Chúa và Giáo Hội.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *