Chúc mừng bổn mạng Nhóm Thừa Tác Viên Thánh Thể, Ca Đoàn Thánh Thể, Hội Phụ Huynh Thiếu Nhi Thánh Thể và Thiếu Nhi Thánh Thể

Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, là ngày lễ mà nhiều thành phần trong Cộng đoàn chúng ta nhận làm bổn mạng nhất. Chúc mừng bổn mạng đến quý anh chị em Nhóm Thừa Tác Viên Thánh Thể, Ca Đoàn Thánh Thể, Hội Phụ Huynh Thiếu Nhi Thánh Thể và Thiếu Nhi Thánh Thể. Ước mong và cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là trung tâm của đời sống từng người.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *