Chúc mừng bổn mạng Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Phụ Huynh Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn Thánh Thể và Thừa Tác Viên Thánh Thể

Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Chúa Nhật 2/6/2024, Cộng đoàn chúc mừng lễ bổn mạng đến các con Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Phụ Huynh Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn Thánh Thể và Thừa Tác Viên Thánh Thể. Nguyện xin sức mạnh tình yêu của Thánh Thể luôn gắn kết anh chị em và chúng con trong Chúa Giêsu – Đấng là Nguồn Sự Sống cho chúng ta, và nơi Ngài anh chị em và chúng con được sai đi phục vụ Tình Yêu Cứu Độ của Thiên Chúa cho anh chị em của mình.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *