Chúc mừng bổn mạng Cha Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh

Ngày 29/6 toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng là bổn mạng của Cha Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh. Cộng đoàn xin gửi lời chúc mừng đến cha Danh nhân ngày lễ bổn mạng. Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của thánh quan thầy Phêrô tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên cha trên bước đường thánh hiến dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *