CHÚC MỪNG BỔN MẠNG BAN TRUYỀN THÔNG

Nhân mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Pholô II 22/10, Bổn mạng Ban Truyền Thông Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Mến chúc anh chị em noi gương thánh quan thầy hăng say rao giảng lời Chúa bằng công việc phục vụ của mình.

Đặc biệt đại diện Cộng đoàn, cha cảm ơn Ban Truyền Thông đã quảng đại hy sinh phục vụ trong việc phát trực tuyến các Thánh lễ cũng như những sự kiện của Cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh Mẫu La vang trả công bội hậu cho những hy sinh và lòng nhiệt thành tận tụy của anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *