Chúc mừng bổn mạng Ban Truyền Thông

Ngày 22/10 là Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị thánh mà Ban Truyền Thông đã nhận làm quan thầy. Chúc mừng đến Ban Truyền Thông trong ngày lễ bổn mạng. Cầu chúc quý anh chị luôn có đủ sức khỏe, sự bình an, dấn thân loan báo Tin Mừng ngang qua công việc âm thầm của quý anh chị, để thông tin của Cộng đoàn luôn được lan tỏa khắp nơi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *