Chúc mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh

Chân thành cảm ơn Ban Lễ Sinh chúng con tham dự buổi tĩnh tâm và Thánh lễ mừng bổn mạng. Hy vọng chúng con ít nhiều cũng đã nhận được nhiều hồng ân của Chúa. Cầu chúc chúng con luôn nhiệt tâm hăng say phục vụ Cộng đoàn ngang qua việc phục vụ trong các Thánh lễ. Nguyện xin Chúa luôn chúc lành và thánh hóa chúng con mỗi ngày.

Cảm ơn chân thành đến quý anh chị trong Nhóm Điều Hành Ban Lễ Sinh. Sự hy sinh phục vụ của quý anh chị chắc chắn sẽ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp cho Cộng đoàn chúng ta.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *