Chúc mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh Đaminh Saviô

Trong tiểu sử của Thánh Đaminh Saviô có viết về ngài: “Với Chúa Giêsu Thánh Thể, Saviô đã nồng nhiệt yêu mến. Và chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã ban cho Saviô được nhiều đặc ân.” Nguyện xin qua lời chuyển cầu của Thánh Đaminh Saviô, Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho chúng con lễ sinh một trái tim yêu mến Chúa, và một trải nghiệm thiêng liêng về chính sự hiện diện của Ngài trong Thánh Lễ mà chúng con đang khiêm nhường hy sinh phục vụ nơi Cộng đoàn này.

Cộng đoàn ghi nhận và cám ơn sự quảng đại của chúng con lễ sinh. Tâm tình cám ơn đặc biệt cũng gởi đến Ban Điều Hành Lễ Sinh, và các bậc phụ huynh của các em luôn cầu nguyện, hướng dẫn, khuyến khích, và hy sinh đưa đón các em đến phục vụ những Thánh lễ mà các em được phân công.

Cám ơn và chúc mừng Ban Lễ Sinh Đaminh Saviô.
Linh mục Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *