Chúc mừng bổn mạng Ban Gây Quỹ

Ngày 16/10 lễ Thánh Giêrađô Majella, Tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, bổn mạng Ban Gây Quỹ. Cộng đoàn xin hiệp thông và chúc mừng quý anh chị em trong ban. Nguyện xin Chúa ban cho quý anh chị luôn can đảm phục vụ trong công việc mà quý anh chị đang dấn thân.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *