CHÚC MỪNG 25 NĂM KHẤN DÒNG CỦA SƠ NGA

Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện Trung Tâm Thánh mẫu La Vang chúng mừng sơ Têrêsa Nguyễn Thanh Nga nhân kỷ niệm 25 năm hồng ân khấn dòng trong dòng Mến Thánh Giá. Nguyện xin Chúa ban thật nhiều ơn lành trên sơ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *