Chúa nhật Xll thường niên năm C – Thơ Hoàn Vũ

Chúa nhật Xll thường niên năm C Ngày 23/6/2019 (21/5/Kỷ Hợi )

lễ Mình và Máu Thánh Chúa.

Những gì được gọi là mầu nhiệm.

Chẳng thể suy trải nghiệm luận bàn.

Vượt xa tâm trí nhân phàm,

Vỏ ngao sao tát cạn (nước) tràn biển khỏi.

 

Augus luận suy ba ngôi một Chúa.

Tưởng suy này muôn thuở chẳng thông.

Với quyền năng Đấng hoá công,

Không thành có được đặt trong tay Ngài.

 

Bánh rượu trở thành Mình Máu Chúa.

Là nhiệm mầu muôn thuở chẳng thay.

Nhiệm mầu hiện hữu thời nay.

Các nhà khoa học bó tay giải trình.

 

Mười chín nơi chứng minh cụ thể.

Không phải ngoài bốn bể năm Châu.

Ngay trên trái đất chứ đâu,

Không tin đáp ứng nhu cầu đến xem.

                                    Hoàn Vũ. 

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần 21-07-2019, XVI thường niên năm C –... Mọi loài sống phải uống ăn. Thế nhân đặc biệt có phần trí khôn. Trí khôn đích thực linh hồn. Dùng lời nuôi dưỡng bảo tồn niềm tin. Kẻ nào ra sức kiếm...
Thơ Tuần XV, Thường Niên – Thơ Hoàn Vũ... Chúa là đấng vô hình vô tượng, Mắt nhân trần sao hướng về Ngài.     vậy thì Thiên Chúa là ai ? Là người ta thấy hằng ngày quanh ta . Người bị đánh hi...
Khiêm Nhường – Bài Viết (Phi Phụng)... Khiêm nhường!  Thế giới ngày nay có nhiều người rất là nghèo khổ và cũng có nhiều người là rất giầu, người nghèo không có ...
Mời Bạn – Thơ Dân Nam, Kêu Gọi Qúy Ông B... Mời Bạn Hành trang đem đạo vào đời: Việc làm, lời nói mọi người giống nhau Việc làm là bước đi đầu Lời nói để lại ngày sau cho...
Chúa nhật thứ XIII thường niên năm C – Thơ H... Chúa nhật thứ XIII thường niên năm C.  Ngày 30/6/2019(28/5/Kỷ hợi).              &nb...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *