Chúa nhật thứ V mùa chay năm C – Thơ Hòan Vũ

Chúa cho đi chẳng quản nề,

Thời duy vật ích kỷ về cá nhân.

Cảnh “trâu cọc ghét trâu ăn”.

Người tin theo Chúa số nhân từng ngày.

Kinh sư,biệt phái ra tay,

Bày mưu tính kế bẫy bày giăng ra.

Thử Chúa: ném đá hay tha.

Chuyện Madalena ngoại tình.

Hỏi bao lần Chúa làm thinh,

Ngài ngồi cúi xuống vẽ hình lăng quăng.

Hỏi hoài Chúa trả lời rằng :

“Ai người vô tội hung hăng ném đầu”.

Lại nhìn xuống vẽ hồi lâu,

Ngẩng lên Chúa hỏi : “Họ đâu hết rồi”.

Họ đi hết trọi Chúa ơi !

Kẻ già đi trước tới người trẻ sau.

“Tôi không kết án chị đâu”

Về đừng tái phạm lòng đau cải chừa”.

Xin cho con nhớ tíchi xưa,

Thật lòng sám hối hưởng nhờ Thánh ân.

                                      Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *