Chúa Nhật Lễ Lá – Đường Đời Đôi Ngã – Thơ Hoàn Vũ

Đường đời đôi ngã.

               Hai người lơ lửng trên đồi,

      Cùng chung tội trạng cùng thời gây nên.

              Người nhìn xuống,kẻ ngước lên.

      Nhận mình lỗi khẩn Chúa trên lượng tình.

                Bởi tin có chốn trường sinh,

      Tràn hy vọng thấy lòng mình thảnh an.

                Kẻ nhìn xuống chỉ oán than,

       Nhìn đời một cảnh ngập tràn âm u.

           Chung quanh một áng mây mù,

      Chẳng còn hy vọng cho dù mảy may.

               Bi quan yếm thế đong đầy,

      Dẫu ánh quang chiếu rọi ngay trước mình.

              Chẳng nhìn thấy ánh lung linh,

          Kẻ duy vật thấy cảnh tình bi quan.

             Chất chồng một nỗi oán than,

        Đời mưu kế,chết bất an kiếp người.

                                                                                                                                              Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *