Chúa Nhật V Phục Sinh – Thơ Hoàn Vũ

Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,

  Toàn năng cực Thánh đời đời hiển vinh.

             Ba ngôi nhân ái trọn tình,

Ngôi Cha hoạch định quy trình cứu nhân.

             Cha sai con một giáng trần,

   Chịu bao nghiệt ngã nát thân tử hình.

  Chết ba ngày đã phục sinh,

Vẫn chưa thỏa mãn khối tình yêu thương.

           Sai thần chân lý dẫn đường,

Thêm Thần lực giúp muôn phương cõi trần

             Xin cho con biết nhận chân.

    Đâu là chân thật chuyên cần bước theo.

                                          Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *