Kết Quả Bầu Cử Ban Thường Vụ Khóa 2023-2025

Rất vui thông báo đến Cộng đoàn kết quả bầu cử Ban Thường Vụ. Buổi bầu cử được tổ chức tại Trung Tâm vào Chúa nhật 2/4/2023 có kết quả: Anh Đôminicô Phạm Hòa Hiền tái đắc cử. Xin chúc mừng anh Phạm Hòa Hiền và cảm ơn anh đã quảng đại đón nhận vai trò trách nhiệm Chủ tịch Cộng đoàn cho nhiệm kỳ mới.

Cảm ơn Cộng đoàn đã quan tâm hưởng ứng tham dự bầu cử đông đủ. Ban Thường Vụ mới sẽ chính thức ra mắt và lãnh nhận sứ vụ trong Thánh lễ 10.00am Chúa Nhật 28/5/2023. Sự yêu thương, hỗ trợ và lời cầu nguyện của Cộng đoàn sẽ là nguồn động lực rất lớn cho sự dấn thân phục vụ của Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2023-2025. Chân thành cảm ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *