CHIA TAY CHA HIẾU & CHÀO ĐÓN CHA DANH

CHIA TAY CHA GIUSE NGUYỄN XUÂN HIẾU

Chân thành cảm ơn cha Giuse Nguyễn Xuân Hiếu đã đồng hành với Cộng đoàn trong một thời gian không dài cũng không quá ngắn. Trong sứ mạng mới qua nhà dòng giao phó, nơi đâu cũng phụng sự Chúa và phục vụ Chúa qua mọi người. Cầu chúc cha luôn an vui, mạnh khỏe, để cha luôn cảm thấy “ách Chúa êm ái, gánh Chúa nhẹ nhàng”.

===================

CHÀO ĐÓN CHA PHÊRÔ LÝ TRỌNG DANH

Trong sứ mạng nhà dòng trao phó, chúng ta hân hoan chào đón Cha Phêrô Lý Trọng Danh đến với Cộng đoàn. Cầu chúc cha có đủ sức để gánh vác và sẻ chia công việc với cha Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường nơi Cộng đoàn khá bận rộn của chúng con.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *