Cha Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh đi vắng

Cha Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh sẽ đi tĩnh tâm năm với các cha và các thầy dòng Chúa Cứu Thế tại Cộng đoàn Nhà dòng ở Galong gần Canberra. Vì vậy, Cha Danh sẽ đi vắng từ Thứ Hai 1/7 đến Thứ Sáu 5/7. Thánh lễ trong tuần sẽ do Cha Đức và Cha Tuấn Anh cử hành. Trong thời gian Cha Danh đi vắng, xin quý ông bà anh chị em liên lạc với cha Tuấn Anh khi có việc cần. Cám ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *