Cha Tuyên uý G.B Đặng Nhật Trường nhận bài sai mới

Cha Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường đã chính thức có bài sai mới. Vào đầu năm 2024, cha được sai đến làm việc tại Giáo Xứ Thánh Tâm, Burdekin thuộc Giáo Phận Townsville, Queensland. Vì vậy, Tiệc Cộng đoàn ngày 1/12/2023 cũng là tiệc chia tay cha. Thánh lễ cuối cùng của cha tại Cộng đoàn vào lúc 10.00am Chúa Nhật 14/1/2024. Cộng đoàn chân thành cảm ơn cha. Nguyện xin Chúa luôn chúc lành và đồng hành cùng cha trên mọi nẻo đường phục vụ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *