Cha Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường đi vắng

Cha Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường sẽ đi vắng từ ngày 12/6 đến ngày 4/7/2023. Có việc khẩn cấp xin quý ông bà anh chị em liên lạc với Cha Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh. Chân thành cám ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *