Cha Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường đi vắng

Cha Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường đi vắng từ 4-12/1/2024. Xin Cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể đi Đại Hội Nắng Hồng Perth từ 4-12/1/2024 được mọi sự lành bình an.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *