Cha Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh đi vắng

23Cha Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh đi vắng từ ngày 18/9 đến 11/10/23. Sau một năm làm việc, cha sẽ về Việt Nam thăm gia đình và nghỉ ngơi. Quý ông bà anh chị em có nhu cầu gì, thì xin liên lạc với Cha Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *