CĐCGVN TGP Melbourne – Thư mời tham dự Thánh lễ Cầu nguyện cho quê hương Việt Nam

Thư mời tham dự Thánh lễ Cầu nguyện cho quê hương Việt Nam vào lúc 7.30pm Thứ Bảy 29/4/2023 tại Nhà thờ Giáo xứ St Margaret Mary, 51 Mitchell St, Brunswick North, VIC 3056 do linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, S.D.B chủ tế, linh mục Phêrô Hoàng Kim Huy, S.D.B giảng lễ.

Chương trình:
– 7.00pm: Tập trung
– 7.10pm: Nghi thức Chào cờ & Mặc niệm
– 7.30pm: Thánh lễ
– 8.30pm: Thắp nến cầu nguyện
– 8.45pm: Kết thúc

Đính kèm hướng dẫn chỗ đậu xe.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *