CĐCGVN TGP Melbourne – Lễ Giỗ 60 Năm Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne tổ chức Lễ Giỗ 60 Năm Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm vào Thứ Bảy 4/11/2023 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang chúng ta. Ban Tổ Chức kính mời quý ông bà anh chị em trong Cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự. Chương trình chi tiết xin xem poster đính kèm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *