CĐCG Việt Nam TGP Melbourne: Lễ Các Đẳng Linh Hồn & Giỗ Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, 2/11/22

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne trân trọng kính mời

Quý Linh mục, quý Tu sĩ, quý Quan khách và quý Cộng đồng Dân Chúa đến tham dự Thánh lễ 

Các Đẳng Linh Hồn & Giỗ Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm 

Vào lúc 7 giờ tối thứ Tư 2/11/2022 tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm, 85-95 Mount Alexander Road, Flemington, VIC 3031

Mọi chi tiết xin liên lạc 
Anh Antôn Trương Tấn Phát – 0432 777 500
Anh Hilariô Nguyễn Quốc Dũng – 0413 867 934

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *