Đêm Cầu Nguyện Taize, 8.00pm Thứ Sáu 22/3/2024

Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện chúng ta có một truyền thống đạo đức tốt lành trong Mùa Chay đó là tổ chức “Đêm Hát Cầu Nguyện Taize.” Xin mời anh chị em, các bạn trẻ và thiếu nhi đến tham dự đêm cầu nguyện, để chuần bị tâm hồn thanh thản hầu đón nhận mầu nhiệm Phục Sinh. Đêm Hát Cầu Nguyện Taize bắt đầu lúc 8.00pm Thứ Sáu 22/3/2024 tại Hội Trường Cha San Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *