Câu chuyện Vườn Địa Đàng – Thơ Minh Liên

*Thiên Chúa từ trước muôn đời

Làm ra Vũ trụ, đất, trời, trần gian

Câu chuyện nơi Vườn địa đàng

Chúa lấy bụi đất nặn ra con người

Sinh khí Ngài thổi một hơi

Lập tức con người có sự sống ngay

Sản phẩm do Chúa nặn ra

Con người tiên khởi gọi là A-đam (A-dong)

Thiên Chúa nghĩ con người này

Nếu sống có cặp là điều rất hay

Nhìn thấy ông đã ngủ say

Chúa rút xương sườn, tạo một Nữ nhân

Dẫn nàng đến trước mặt ông

Lúc vừa tỉnh giấc ông trông thấy nàng

Và ông đã thốt lên rằng:

Người này thật đúng chính là thịt tôi

Đã được rút khỏi xương tôi

Nàng sẽ là vợ gọi tôi làm chồng.

Hai người gắn bó mặn nồng

Thành đôi phu phụ không hề rời nhau.

Thiên Chúa yêu mến hai người

Ngài ban cho họ sống đời siêu nhiên*

Hai người sống thật hồn nhiên

Cùng nhau tận hưởng những điều Chúa ban

Sáng, chiều diện kiến Thiên nhan

Thiên Chúa bảo họ phải ghi nhớ lời:

“Các con yêu của Ta ơi

Nghe kỹ những lời Ta đã dặn đây

Tất cả cây trái vườn này

Các con tùy ý tự do hưởng dùng

Duy có một thứ trái cây

Cho biết thiện ác con đừng ăn vô

Ăn vô hậu qủa sẽ là

Con sẽ phải chết, nếu không nhớ lời”

***

Hai người nhẹ dạ hững hờ

Nghe Thiên Chúa nói nhưng không để lòng

Vào một buổi sáng hừng đông

Con Rắn xuất hiện đến bên hai người

Con rắn hỏi người đàn bà

Sao bà không dám ăn vào trái kia?

Cái trái chín đỏ kia kìa

Trên cây thật đẹp ở ngay giữa vườn

Bà nói với con rắn rằng:

Thiên Chúa đã dặn tôi đừng động vô

Ăn vào sẽ bị chết ngay

Nên tôi không dám đụng vào nó đâu

Con rắn xảo quyệt mưu mô

Nó luôn miệng bảo: có gì phải lo

Ăn vào chả chết gì đâu

Còn được mở mắt biết nhiều điều hay

Được nên những vị thần này

Biết điều thiện ác còn gì tốt hơn

***

Đưa tay hái trái trên cây

Bà thấy trái đẹp ăn vào sẽ ngon

Còn được lanh lợi thông minh

Bà chia cho chồng hai người cùng ăn

Ăn vào mắt họ mở nhanh

Thấy mình trần truồng mới biết mắc mưu

Vội vàng kiếm lá che thân

Trốn trong bụi chẳng dám đi ra ngoài!

***

Thiên Chúa đi dạo trong vườn

Không nhìn thấy họ Chúa liền gọi to

Hỏi: hai ngươi đang ở đâu?

Họ thưa với Chúa: con thì ở đây

Con trốn trong bụi cây này

Chúng con sợ hãi vì thân trần truồng!

Các ngươi biết mình trần truồng

Có phải ngươi đã ăn vào trái kia?

Hai người đổ lỗi cho nhau

Con người thì nói: vì nàng cho con

Bà chẳng biết nói sao hơn

Bảo tại con rắn dụ con vô tròng

Và con đã bị nó lừa

Ăn vào mới thấy hiện thân trần truồng.

Thiên Chúa quở con rắn rằng:

“Mi đã xảo quyệt làm ra điều này

Mi đáng bị nguyền rủa thay

Súc vật, dã thú mọi loài có ngươi

Phải bò bằng bụng mỗi ngày

Phải ăn bụi đất trong đời của mi

Từ nay dòng giống nhà mi

Có thù tiền kiếp với đàn bà kia

Giống nó đánh vào đầu mi

Phần mi sẽ cắn gót chân của bà”

Chúa nói với người đàn bà:

“Từ nay ngươi sẽ gặp nhiều gian truân

Cực nhọc thai nghén, sinh con

Khao khát thèm chồng nó thống trị ngươi”

Chúa nói tiếp với con người:

“Phần ngươi cũng chẳng nhớ lời của Ta

Vì nghe lời vợ mà ra

Phạm vào điều cấm mà Ta đã truyền

Nên ngươi sẽ cực suốt đời

Đất đai gai góc, phải làm mới có ăn

Vì ngươi, đất bị rủa nguyền

Mồ hôi phải đổ để tìm của ăn

Tới khi về với đất này

Vì mi đã được lấy từ bùn ra.”

***

Con người gọi vợ: E-và

Vì bà là mẹ nhân loài chúng sinh

Thiên Chúa làm áo bằng da

Mặc cho hai người rồi đuổi họ ra

Khỏi vườn và kể từ nay

Họ phải cấy cày mới có của ăn

Mất rồi sự sống trường sinh

Thiên Chúa tước lại ơn lành siêu nhiên.

Minh Liên

———–

  *Sách St 1-3,16

* Đối với con người tiên khởi, ở trong “tình trạng thánh thiện và công chính”nguyên thủy là được nâng lên hàng con Thiên Chúa, lãnh nhận những ơn siêu nhiên.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *