Cập nhật thông tin các ban ngành đoàn thể xóm giáo trên website Trung Tâm

Theo yêu cầu của Cha Tuyên úy, xin thông báo đến các ban ngành đoàn thể xóm giáo vui lòng gửi thông tin của các đoàn thể mình đang sinh hoạt cho Ban Truyền Thông để cập nhật trên website Cộng đoàn, cụ thể như sau:

– Hình ảnh đoàn thể của mình
– Thông tin vị trưởng, phó hoặc người đại diện: Họ tên kèm tên thánh, email & số phone
– Danh sách tất cả thành viên và hình ảnh cá nhân (nếu có)

Xin email về Ban Truyền Thông qua địa chỉ ttlavang225@gmail.com hoặc nhắn tin vào trang Facebook Cộng đoàn. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Ban Truyền Thông qua số phone 0402 999 531. Chân thành cám ơn quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *